Category: 愛。寵愛相談室

動物傳心 – 寵愛相談室由資深能量治療及動物傳心師Samantha Yu主持,將會響呢度以文字同聲音,分享動物傳心個案,幫助動物同主人有更好既了解,從而響一個斗室入面相處得更融洽愉快。