SamsGoodies好東西

散裝白鼠尾草 30g

SKU 00000
HK$49
In stock
1
Product Details

#好香的東西 #好靚的東西 #散裝白鼠尾草 #佛手夾 燒草好難燒,係因為棵草既樹枝難燒,所以用散裝白鼠尾草,只係燒片葉,快靚正。加埋隻佛手夾夾住佢黎燒,淨化原來好簡單!散裝白鼠尾草,HK$49/30g;佛手夾,HK$59/隻;一套HK$100。#照價八折只寄順豐到付


注意事項:不建議哮喘或任何呼吸系統疾病、嬰兒、小孩和孕婦、患有任何疾病或服用藥物者使用,請在使用前諮詢醫生意見。


白鼠尾草 White Sage 白鼠尾草的神奇屬性:生育,長壽,願望,智慧,保護,治療,健康。淨化空間、舒緩、提升靈性、清理負能量、淨化物件、減壓、助眠、提升覺醒、提升活力、香氣。


如何使用白鼠尾草煙燻

https://samslight.com/2018/01/11/how-to-use-sage-set/

Save this product for later