Animal Communication Service 動物傳心服務

18077429_1962093187353634_7932990166280621933_o

動物傳心 – 寵愛相談室

動物傳心術是一種以心靈感應、以心傳心與動物溝通的一種方法。你想與你既寵物溝通嗎?你想了解牠多一點嗎?想知道牠的心情如何?感覺如何?想知道他有甚麼遺言?想知離世後的生活狀況?有惡習需要改善?等等 … 等等 …

動物在一個國際大都會既城市裡面同人類共處,少不免出現各式各樣既相處問題,從起居飲食到改善壞習慣,全部貼身問題,由於言語不通而引起溝通障礙,因此動物傳心服務應運而生。

五大貼地、貼身、貼心動物傳心 – 寵愛相談室「有問必答」:

  1. 重病動物心願轉達
  2. 向離世動物問安
  3. 改善寵物壞習慣
  4. 改善動物情緒問題及提升健康
  5. 了解動物

你可以填寫以下表格,提出你所需要向動物發出的提問。當填寫完成的表格提交之後,我們會盡快處理,並以電郵或whatsapp聯絡你有關付款安排及要求動物的正面近照。如三天內未能收到我們的電郵回覆,煩請電郵至info@samslight.com查詢。

註1:不解答應否就醫問題,因為有病就一定要睇醫生,請勿忽略獸醫既建議。

16722717_1923475264548760_5695385626189475988_o 問下重病動物去安樂死好無?

註2:動物傳心師只能盡力協助傳遞訊息,但並不能保證必定能找到動物。而且,請同一時間段內只委托一名動物傳心師協助尋找走失動物,避免引起動物不必的煩亂,而影響傳遞訊息。

16700561_1924720071090946_8475420597480979691_o 動物傳心可以尋找走失動物?

註3:如需要與動物談判,建議問題模板如下:

  1. 點解你要xxx (說明惡習詳情)?
  2. 你知唔知媽咪咁樣好辛苦、xxx (說明惡習帶來之麻煩及可能的後果)?
  3. 如果你乖,唔再xxx (惡習),媽咪就會獎勵你 (請建議一項不經常做的獎勵),ok?
  4. 如果你唔乖,再xxx (惡習),媽咪就會罰你 (請建議一項你認為有阻嚇作用、而你又真係能夠實行的罰則),ok?
  5. 你有無咩想同主人講?

談判個案分享一:寵愛相談室 – 貪玩妹豬

談判個案分享二:寵愛相談室 – 談判中的獎罰

16797329_1924720084424278_212027753269229305_o
拾點動物傳心想識題

 

能量治療及動物傳心師Samantha Yu簡介:

資深能量治療及動物傳心師 Samantha Yu,Samslight Workshop 創辦人,練習動物傳心術超過十年,曾與過千隻不同種類動物溝通,累積經驗豐富,及後開班授徒,讓更多動物和人類免除溝通障礙而活得更和諧。同時亦是古埃及無尚靈氣導師的Samantha,可為生病的動物提供遙距的能量治療服務。

動物傳心師列表

動物在人類的生活當中演繹著重要的角色,他們是我們生命的一部份,也是我們的家庭成員,是生命中不可或缺的伴侶。作為一位動物傳心師,我們很高興可以和自己的動物溝通,從動物和大自然身上學習到很多哲理,是我們的褔氣!假如你有需要和你的動物溝通,我們很樂意替你傳遞訊息、了解動物所思所想、協助尋找走失動物。我們的使命:盡力幫助動物能共融在人類的世界裡。

所有服務以遙距方式進行,無需見面。回應包括影像描述、說話、文字、書信、繪畫,表達方式則視乎動物的表達。以下為動物傳心服務收費,點擊個人網頁內有聯絡方法,或填寫上列表格以發出題問。

Samantha Yu 能量治療及動物傳心師 (Samslight Workshop創辦人)

遙距服務收費 (每隻動物):$700 / 5條問題 (每條額外問題$150)

網頁:https://samslight.com/samanthayu/

Dolphin Monny 動物傳心及能量治療師

遙距服務收費 (每隻動物):$450 / 5 問題 (額外每條$100)

網頁:https://samslight.com/dolphinmonny/

Kin Chan 動物傳心及催眠治療師

遙距服務收費 (每隻動物):$300 / 2條問題,或$500 / 5條問題 (額外問題每條$88)

網頁:https://samslight.com/kin-chan/

 

0 comments on “Animal Communication Service 動物傳心服務

Leave a Reply